Tips voor een betere werksfeer!

Tips voor een betere werksfeer!

Werksfeer is erg belangrijk, of het nu in een klein of groot bedrijf is. De definitie van een goede werksfeer loopt uiteen, maar kan gaan van prettig contact met collega’s tot kwaliteit van je werkplek. Vier tips om een beter werksfeer te behalen of te behouden:

 1. Vrijdag is kantoordag
  De hele week heeft het team het druk met afspraken, maar zorg er voor dat vrijdag iedereen even op kantoor is om samen te overleggen over onder andere lopende projecten en nieuwe kansen voor het bedrijf.
 2. Fouten maken is niet erg
  Het delen van je overwinningen, maar ook van de fouten die je hebt gemaakt is van belang. Zo leer je elkaar beter kennen en kun je beter op elkaar inspelen. Stimuleer nieuwe collega’s altijd om een gesprek met elkaar aan te gaan en elkaar te leren kennen.
 3. Huiselijk gevoel
  Op kantoor moet je je goed voelen. Dit moet je deels terugzien in de kantoorruimte, zorg voor een fijne sfeer. Het is daarnaast belangrijk om het samen gezellig op kantoor te maken door bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel of personeelsuitjes te organiseren.
 4. Verantwoordelijkheidsgevoel
  Werknemers waarderen het als ze zelf veel verantwoordelijk krijgen en niet voor alles verantwoording af moeten legen. Op deze manier creëer je dat werknemers zich flexibel in de organisaties kunnen bewegen.

Bron: www.mt.nl

 

 

Digitalisering in de uitzendbranche

Digitalisering in de uitzendbranche

Digitalisering zorgt voor grote veranderingen binnen de uitzendbranche. Er moet veel gebeuren om effectief te investeren in de online markt en  de concurrentie voor te blijven. Welk effect heeft dit op uitzendorganisaties?

Verandering van het sollicitatieproces
Vanuit de sollicitant en het uitzendbureau veranderd de manier van solliciteren. Sollicitatieprocessen worden geautomatiseerd en vinden online plaats. In plaats van dat sollicitatiegesprekken nog enkel fysiek op kantoor plaats vinden, wordt er ook gebruikt van onder andere videogesprekken. Daarnaast wordt er door recruiters vaak alvorens het gesprek al informatie opgezocht op sociale media platforms zoals LinkedIn. Deze nieuw mogelijkheden biedt veel kansen en nieuwe mogelijkheden, maar uitzendbureau’s krijgen het hierdoor ook steeds drukker met hun kerntaak: het zoeken van een geschikte match tussen sollicitant en opdrachtgever. Administratieve taken en juridische zaken die hierbij nog extra komen kijken, kosten daarnaast nog heel veel tijd. Uitzendorganisaties besteden dan ook vaker de backoffice uit, wat onder andere bestaat uit salarisadministratie en debiteurenbeheer. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op hun kerntaak: werving en selectie.
Vanuit sollicitanten wordt het daarnaast steeds eenvoudiger om een verschillende vacatures te vinden. Zij kunnen via diverse vacaturesites vacatures filteren op onder andere: branche, gewenste vooropleiding en locatie. Het is vaak mogelijk om via één knop direct te solliciteren. Hierdoor wordt het sollicitatieproces voor de sollicitant gemakkelijker.

 

 

Aantal werkenden weer toegenomen

Aantal werkenden weer toegenomen

Het CBS maakt elke maand cijfers openbaar over de beroepsbevolking, met daarbij horende indicatoren zoals werkende en werkloze. Dit wordt gedaan om te informeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De afgelopen drie maanden is het aantal werkenden tussen 15 en 75 jaar toegenomen met ongeveer 15 duizend per maand. De cijfers van april geven aan dat er 8,7 miljoen werkenden in april waren. De rest van de Nederlandse bevolking heeft geen betaald werk, dit heeft verschillende reden. Een deel hiervan geeft aan wel naar werk te zoeken en ook per direct in de gelegenheid te zijn om aan het werk te gaan. Het grootste deel geeft aan niet recent te hebben gezocht naar een beschikbare baan en dit ook niet te willen of kunnen doen. Dit aantal is tevens wel afgenomen, er waren eind april 313 duizend mensen met een WW-uitkering.

Er is echter een verschil volgens de ILO-indicator (werkloosheidsindicator van de International Labour Organization ) tussen de werkloosheidsdefinitie en onbenut arbeidspotentieel. Onbenut arbeidspotentieel gaat om mensen die wel recent hebben gezocht naar werk of mensen die deeltijd werken, maar eigenlijk meer uren zouden willen werken. Werkloos ben je als je langere tijd niet opzoek bent naar een baan.

 

 

 

Financieel jaarverslag 2017 gepubliceerd

Financieel jaarverslag 2017 gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft deze maand het financieel jaarverslag van 2017 gepubliceerd. Daarin wordt kenbaar gemaakt dat de economie een flinke groei heeft doorgemaakt, de overheidsfinanciën staan er goed voor. Niet alleen in Nederland, maar in een groot gedeelte van Europa. Er werd uitgegaan van een begrotingstekort, maar dat werd een overschot. 2017 is daarmee een goed jaar en net zoals 2016 een jaar met een begrotingsoverschot. Hiermee maakt 2017 de grootste economische groei sinds 2008 mee. Daarnaast stegen de huizenprijzen en verbeterde de arbeidsmarkt.

 

Klaar voor de AVG?

Klaar voor de AVG?

Aanstaande vrijdag (25 mei) zal de AVG van toepassing zijn. Deze nieuwe privacywet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens van burgers kunnen hierdoor beter beschermd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes uitdelen, wanneer deze nieuwe wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Onderzoek wijst uit dat een deel van de bedrijven nog niet klaar is voor de AVG. Al eerder werd gewaarschuwd dat er door bedrijven niet genoeg aandacht en tijd werd besteed aan de doorvoering.

Wat moet je nog weten over de AVG?
In elke branche dient de AVG op een ander manier te worden doorgevoerd. Echter, een belangrijk onderdeel van de AVG is dat er een documentatieplicht is. Het is van belang dat jouw bedrijf bijhoudt welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welk doeleinde dit gebeurd. Daarnaast veranderd het bewaartermijn voor persoonsgegevens.
De eisen die worden gesteld aan de AVG zijn niet eenmalig, als bedrijf dien je processen en wet- en regelgeving continu bij te houden. Als er processen in je onderneming veranderen, dient er rekening te worden gehouden met de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor het aangaan van een samenwerkingsverband: je dient dan een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. De technologie blijft zich telkens ontwikkelen, controleer dus altijd wat er gaat veranderen voor je bedrijf.