Aantal werkenden weer toegenomen

Het CBS maakt elke maand cijfers openbaar over de beroepsbevolking, met daarbij horende indicatoren zoals werkende en werkloze. Dit wordt gedaan om te informeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De afgelopen drie maanden is het aantal werkenden tussen 15 en 75 jaar toegenomen met ongeveer 15 duizend per maand. De cijfers van april geven aan dat er 8,7 miljoen werkenden in april waren. De rest van de Nederlandse bevolking heeft geen betaald werk, dit heeft verschillende reden. Een deel hiervan geeft aan wel naar werk te zoeken en ook per direct in de gelegenheid te zijn om aan het werk te gaan. Het grootste deel geeft aan niet recent te hebben gezocht naar een beschikbare baan en dit ook niet te willen of kunnen doen. Dit aantal is tevens wel afgenomen, er waren eind april 313 duizend mensen met een WW-uitkering.

Er is echter een verschil volgens de ILO-indicator (werkloosheidsindicator van de International Labour Organization ) tussen de werkloosheidsdefinitie en onbenut arbeidspotentieel. Onbenut arbeidspotentieel gaat om mensen die wel recent hebben gezocht naar werk of mensen die deeltijd werken, maar eigenlijk meer uren zouden willen werken. Werkloos ben je als je langere tijd niet opzoek bent naar een baan.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *