Klaar voor de AVG?

Aanstaande vrijdag (25 mei) zal de AVG van toepassing zijn. Deze nieuwe privacywet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens van burgers kunnen hierdoor beter beschermd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes uitdelen, wanneer deze nieuwe wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Onderzoek wijst uit dat een deel van de bedrijven nog niet klaar is voor de AVG. Al eerder werd gewaarschuwd dat er door bedrijven niet genoeg aandacht en tijd werd besteed aan de doorvoering.

Wat moet je nog weten over de AVG?
In elke branche dient de AVG op een ander manier te worden doorgevoerd. Echter, een belangrijk onderdeel van de AVG is dat er een documentatieplicht is. Het is van belang dat jouw bedrijf bijhoudt welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welk doeleinde dit gebeurd. Daarnaast veranderd het bewaartermijn voor persoonsgegevens.
De eisen die worden gesteld aan de AVG zijn niet eenmalig, als bedrijf dien je processen en wet- en regelgeving continu bij te houden. Als er processen in je onderneming veranderen, dient er rekening te worden gehouden met de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor het aangaan van een samenwerkingsverband: je dient dan een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. De technologie blijft zich telkens ontwikkelen, controleer dus altijd wat er gaat veranderen voor je bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *