Financieel jaarverslag 2017 gepubliceerd

Financieel jaarverslag 2017 gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft deze maand het financieel jaarverslag van 2017 gepubliceerd. Daarin wordt kenbaar gemaakt dat de economie een flinke groei heeft doorgemaakt, de overheidsfinanciën staan er goed voor. Niet alleen in Nederland, maar in een groot gedeelte van Europa. Er werd uitgegaan van een begrotingstekort, maar dat werd een overschot. 2017 is daarmee een goed jaar en net zoals 2016 een jaar met een begrotingsoverschot. Hiermee maakt 2017 de grootste economische groei sinds 2008 mee. Daarnaast stegen de huizenprijzen en verbeterde de arbeidsmarkt.

 

Klaar voor de AVG?

Klaar voor de AVG?

Aanstaande vrijdag (25 mei) zal de AVG van toepassing zijn. Deze nieuwe privacywet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens van burgers kunnen hierdoor beter beschermd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes uitdelen, wanneer deze nieuwe wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Onderzoek wijst uit dat een deel van de bedrijven nog niet klaar is voor de AVG. Al eerder werd gewaarschuwd dat er door bedrijven niet genoeg aandacht en tijd werd besteed aan de doorvoering.

Wat moet je nog weten over de AVG?
In elke branche dient de AVG op een ander manier te worden doorgevoerd. Echter, een belangrijk onderdeel van de AVG is dat er een documentatieplicht is. Het is van belang dat jouw bedrijf bijhoudt welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welk doeleinde dit gebeurd. Daarnaast veranderd het bewaartermijn voor persoonsgegevens.
De eisen die worden gesteld aan de AVG zijn niet eenmalig, als bedrijf dien je processen en wet- en regelgeving continu bij te houden. Als er processen in je onderneming veranderen, dient er rekening te worden gehouden met de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor het aangaan van een samenwerkingsverband: je dient dan een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. De technologie blijft zich telkens ontwikkelen, controleer dus altijd wat er gaat veranderen voor je bedrijf.